Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Беру немесе хабарлама жасау тәртібі белгіленген қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) тиісті рұқсатты алмай немесе тиісті хабарламаны жібермей жүзеге асыруына жол берілмейді.

   Ақсу қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі» 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V Қазақстан Республикасының Кодексінің 108 бап, 2 тармағына сәйкес, кәсіпкерлік субъектілерінің "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі белгіленген қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) тиісті рұқсатты алмай немесе тиісті хабарламаны жібермей жүзеге асыруына жол берілмейді.

    "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі белгіленген қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыру басталғанға дейін кәсіпкерлік субъектілері рұқсатты алуға және ол жарамды болуға тиіс, ал хабарламаны кәсіпкерлік субъектісі жіберуге тиіс.

 «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V Қазақстан Республикасының Заңы негізінде жеке және заңды тұлғалар санитариялық-эпидемиологиялық саламаттығы саласындағы мемлекеттік органды эпидемиялық маңызы болмашы объекті өз қызметтерін бастағандары (пайдаланулары) немесе тоқтатқандары туралы хабардар етулері міндетті.

 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту және рұқсат беру рәсімдерін оңайлату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 29 наурыздағы Заңың Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігімен дамыту шеңберінде, 2017жылғы 16 қаңтардан бастап хабарламалар «Е-лицензиялау» ақпараттық жүйесі Мемлекеттік деректер базасына енгізілген.

  Жоғарыда аталғандар негізінде, Ақсу қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы келесіні хабарлайды, эпидемиологиялық макңызы болмашы объектілер өз қызметтерін бастағандары (пайдаланулары) немесе тоқтатқандары туралы хабарламалар және өз қызметтерін бастағандары бойынша санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізуді «Е-лицензиялау Мемлекеттік деректер базасы» ақпараттық жүйесі арқылы жолдауға болады. Пайдаланушыны ЕЛ МДҚ АЖ порталында тіркеу және авторизациялау, пайдаланушының жалпы нұсқаулығында көрсетілген.

Аталған нұсқаулықты www.elicense.kzпорталынан алуға болады.

 

 

 

 

 

 

2017 ж 20.01

 


2017-01-20 16:52:23

Сондай-ақ оқыңыз