Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Дені сау болу керемет!

 

Кездесу кезінде біз бір-бірімізге жақсы, жақсы сөз айтамыз " Сәлем. Денсаулықтілеуісәлемдесудекездейсоқемес.

Денсаулық-біздіңөміріміздіңбастықұндылығы. Олешқандайақшасатыпалмайды. Ауру бола тұра, сізөзармандарыңыздыжүзегеасыраалмайсыз.

Адамдар "денісаудың – жанысау", "Денсаулықбәріненқымбат", "Денісаудың – жанысау"сияқтыденсаулықтуралымақал-мәтелдер мен мақал-мәтелдердіқосты.

Көптегенадамдарденсаулықтысақтау – біздіңата-аналарымыз бен дәрігерлерімізбіздіемдеугежәнеауруларданқорғауғаміндеттідепсанайды. Бірақбұлдұрысемес!

Біздіңәрқайсымызөзөміріміздіұзақжәнебақыттыөмірсүргісікеледі. Бірақбізбұлүшінбәрінжасаймызме? Біздіңкүнімізнеденбасталады, таңқалайбасталады: таңертеңжуынамыз ба, бізжаттығудыжасаймыз ба, таңғыасқа не жейміз, киінемізбе, мектептенкейін таза ауадажүремізбе?

Күнтәртібініңдұрысеместігікөптегенаурулардың, кемшіліктердің, көңіл-күйдіңнашарлауыныңсебебіболуымүмкінекенідәлелденген. Салауаттыөмірсалтынескереотырып, өзкүнінұйымдастырып, өзінекөмектесугеболады.

Салауаттыөмірсалтынақозғалысбелсенділігі, дұрыстамақтану, жеке гигиена, шынықтыру, зияндыәдеттердіжою, жақындарғадегенсүйіспеншіліккіреді.

Денешынықтырубіздіңденсаулықүшінөтемаңызды. Олағзаныауруларданқорғайды. Ғалымдардыңпікірінше, күнделіктіжаттығулар орта есеппен 6-9 жылөмірсүреді! Денешынықтырукезкелгенжастапайдалы, өйткеніәдеттегікүндізгібелсенділікбізгежеткіліктіденежүктемесінсирекбереалады.

Көптегенадамдарденешынықтыруменайналыспайды, себебіоларөте бос емесжәнефизикалықдайынемесдепсанайды. Мамандарденешынықтыружаттығуларын 30 минут бойыүздіксізжасауміндеттіемесдепсанайды. Сабақтыкішкенебөліккебөлугеболады: мысалы, таңертеңсіз автобус аялдамасынажылдам бара аласыз, 10 минут ішіндекүндізжәне 15 минут кешкесеруендепжүресіз. Шеткіжағдайда, таңертеңжәнекешкетренажерлардаүйде 15 минут бойыкөтерілугеболады.

Денсаулық- бұлсұлулық. Сондықтанәрқашанәдеміболыңыз, табиғатпенберілгеннәрселердіжібермеңіз, денсаулығыңыздысақтаңыздар!

 

 


2019-09-11 17:54:18

Сондай-ақ оқыңыз