Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

Нитраттануланудыалдыналу

   Нитрат- деп азот қышқылыныңтұздарынатайды. Ауылшаруашылығындаолардыжиітопырақтардыұрықтандырудапайдаланылады. Азоттықтыңайтқыштар – салғанөсімдіктер тез пісіпжетілгенжәнеоданегіндерінжинапалуғаүлкенкөмекретінде қолданылады. Алайда, олардыдұрыспайдаланбасакөмекшілерзияндыларғаайналады: өсімдіктер дамудан қажет еткеннен де көпнитраттардысіңіреді.Соныменқатар, топырақтыңқұрамыныңөзіндекөбінесе азот қоспаларыкөпмөлшерде бар.Сондықтан да,піскенжемістердегі нитраттарбіздіңүстелге де түседі. Нитраттар өздігінен зияндыемес. Алайда, адамныңағзасынатүскенде, оларзаттарғаайналып, ішекмикрофлорасына зақым келтіреді, миғаоттегтіңтүсуінқыйындатады, асқазанқатерліісігіауруынаәкелуі мүмкін.

  Нитраттар, сондай-ақжүйкежәнежүрек-қантамырларыжүйесінеәсеретеді, сондай-ақоларжүктіәйелдерде эмбрион елеуліқауіпінтөндіреді. Еңкөпнитраттаржылыжайдаөсірілгенжемістердекездеседі, жәнеолардытарату, атапайтқанда, өсімдіктүрлерініңтікелейбайланыстыболыптабылады.

Нитраттардыжинаушыкөшбасшысыболатын - олертепіскеншалғамдаболады, кейбіржағдайлардаолардыңқұрамындағыхимикаттар 80%ға дейінжетеді, бұлөсімдіктопырақ жәнеылғалыменбіргекөпмөлшерлінитраттардыөзіне сіңіреді.

   огур Көптегензияндыбиологиялықэлементтерөсімдіктіңтамырындажиналады, ал ең азы жасылжапырақтарда, жемісқабығында 4-6 есекөпхимиялықзаттар бар, жемістіңжұмсағында жәнепіскенжемістергеқарағанда, онданитраттардыңмөлшері аз болады.

Еңкөп деңгейдегі нитраттар (3000 мг дейін) шалғамда, қызылшада, жасылжапырақтардажәнебақшаөнімдерінде болады. Орташадеңгейдегі нитраттар (900 мг дейін) қырыққабатта, қиярда, асқабақта, кәді мен сәбіздерде бар. Нитраттардыңеңтөмендеңгейі (100 мг дейін) жидектерде, қызанақта, пиязда, картопта, қымыздықта, бұршақтажәнежемістерде бар.

   Нитраттардытұтынунормасы

«Тамақөнімдерініңқауіпсіздігітуралы» КедендікодақтыңТехникалықрегламентінде (КО ТР 021/2011), әртамақөніміндегінитраттардыңнормасыкөрсетілген:

- аскөк, ақжелкен (1500 мг);

- қызылша (1400 мг);

- шалғам, салат, шпинат, қымыздық (1200 мг);

- асқабақ, орамжапырақ (400 мг);

- баялды, сәбіз (300 мг);

- қияр, тәттібұрыш (200 мг);

- картоп (120 мг);

- қауын, сарымсақ (90 мг);

- Қызанақ, қарбыз, алмұрт, алма (60 мг).

Нитраттарсызөнімдердіқалайдұрыстаңдауғаболады

   Жемістер мен көкөністердісатыпалубарысында Сізге талабыңыз бойынша өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарын көрсететін, қатаң арнайы сауда орындарынан сатып алу қажет. Сондай-ақ, арнайы жабдықталған нарықтарда өнімге зертханалық-сараптама қорытындысын береді, тексерілген өнімдерде нитраттық деңгейін міндетті түрде көрсетіледі.

Тек ғана піскен жемістерді таңдауға қажет және оларды салқын жерде сақтау, және де бөлме темпаратурасы нитрат деңгейінің көтерілуіне өз ықпалын тигізеді. Дайындалған салаттарда азот қышқылы тұзының тез таралуын болдырмау үшінкөп сақтамай дереу пайдаға асыру қажет.

Нитраттық өнімдердің параметрлері

- тәтті дәмнің болмауы;

- жетілмеген тұқым;

- хош иісінің айқындығы анық емес;

- көкөніс тамырлы тіндердің ішін шолу.

Нитраттардың концентрациясын төмендету тәсілдері

  Қырыққабаттағы нитраттардан құтылу үшін, ең алдымен, жоғарғы жапырақтарды алып тастау керек, әсіресе олар көп мөлшерлі нитраттарды жинақтайды. Көкөністер мен жидектерді арнайы щеткамен мұқият жуу, және жасыл салаттар жапырағын мынандай ерітіндіде шаю қажет: 1 литр суға 1 ас қасық ас содасымен шаюға болады. Сондай-ақ пайдалану алдында суға 30 минутқа салып қоюға болады.

Қияр мен сәбізді дұрыс тазалауға нұсқалады, әр жағынан сантиметрден кесу, ал қызанақ пен шалғымда -үстін кеседі. Аскөкті және салатты жеу үшін жапырақтары жарамды, сондықтан да өскен үстің алып тастау керек.

  Жемістер мен көкөністерде нитраттардан жартылай жоюда оларды аспаздық өңдеуі көмектеседі, ең тиімді тәсілі қайнату болып табылады, қайнату барысында нитраттардың деңгейі 80 %-ға дейін төмендейді. Тазартылған жемістерді қайнап тұрған суға салып қою қажет, аз ғана қайнатып, тұздап және суын төгіп тастау қажет. Айта кету керек, қуырған кезде нитраттардың 10 %-ға дейін алып тастай аламыз.

Осындай аспаздық өңдеулерді жүргізубарысында пайдалы дәрумендерді жоғалтып жатамыз, әсіресе жемістерде.Егерде сіз жаңа өсімдік өнімдерімен өзіңізді қуантқыңыз келсе, оларды піспей жатып сатып алудан тартыңыз, ең жақсысы өздігінен әйнекте өзіңіз өсіріңіз.

 Ағзаға түскен нитраттардан қалай құтылудың тәсілдерді іздегеннен бұрын, ерте піскен жемістер мен көкөністерді сатып алудан бас тартқан жөн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 ж29.09


2017-09-29 11:16:49

Сондай-ақ оқыңыз