Ақсу қаласының әкімдігі

АҚСУ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ САЙТЫ

Біздің телефон 8 (71837) 50187
WHATSAPP+7 (747) 912-63-16
Загрузка...

ПАВЛОДАРДА КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ АЛАҢЫНДА «БИЗНЕСКЕ АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

 

Кәсіпкерлергеқызметкөрсетуорталығыенді «Бизнескеарналғанүкімет» бірыңғайформатыменжұмысістейді, оныңнегізіндекәсіпкерлергебіркөзденбарлыққызметтүрлерінкөрсетупринципіжатыр. Павлодар облысыкәсіпкерлерпалатасының директоры ЕрболАрыновтыңайтуынша, әрсейсенбісайын Инвестор үйіндеашықесіккүніөткізіледі, Кәсіпкерлергеқызметкөрсетуорталығындамемлекеттікоргандарөкілдерікәсіпкерлердіқабылдайды.

«Ендіәркәсіпкербарлыққажеттіқызметтердібіркөзден ала алады. Осыданбірнеше ай бұрынПавлодарда «Инвестор үйі» ашылды, онда «біртерезе» қағидасыменкәсіпкерлергеқызметкөсретіледі. Біріншіқабаттаоперациялық за жұмысістейді, оныңкөмегімен бизнес идеясы бар кезкелгенадамнемесежұмысістейтінкәсіпкермемлекеттікқолдаушараларыбойыншакеңес ала алады, бизнес-жоспарғатапсырысберіп, оқукурстарынажазылаалады, сондай-ақжобасынасүйемелдеуалып, бизнес жүргізудеорыналғанмәсележайындахабарлайалады», – дедіЕрболАрынов.

«Атамекен» Өңірліккәсіпкерлерпалатасыменбірге Инвестор үйінде «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлықнесиекорпорациясы», Ауылшаруашылығынқаржылайқолдауқоры», «Павлодар» әлеуметтік-кәсіпкерліккопорациясы, «Даму» кәсіпкерліктідамытуқоры, екіншідеңгейлібанктердіңөкілдері, нотариус орналасқан.

«Осығандейінкәсіпкерлертүрліқұжаттаржинауғакөпуақыткететінешағымданғанболатын, өйткеніқажеттіұйымдарқаланыңшетіндеорналасқан. Тура осындай ситуация ұзын сонар кезеккүтуде де бар. Ендібарлықпайдалықызметтербіржергешоғырланған. Бұданбөлекбіздеөзіне-өзіқызметкөрсетуаймағыжұмысістейді», – дедіЕрболАрынов. 

IMG_4812 1 IMG_4899 1


2019-10-02 10:22:13

Сондай-ақ оқыңыз